ינון בר-און

ינון הוא תלמיד מחקר במחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע. ינון מבצע את מחקרו בתחום הביולוגיה הכמותית תוך התמקדות בהרכב הביומסה והיצרנות העולמית (כמות קיבוע הפחמן העולמית). ינון שואף לשלב מגוון מקורות מידע על מנת לאמוד את המסה של כל ממלכות היצורים החיים (צמחים, חיידקים, פטריות ובעלי חיים). באמצעות שילוב של אומדני הביומסה עם מידע לגבי הרכב החלבונים בכל קבוצת אורגניזמים, מתעתד ינון לאמוד את כמותם הכוללת של חלבוני מפתח במחזורים ביו-גאו-כימיים עולמיים (כגון פעילות האנזים מקבע הפחמן העיקרי "רוביסקו"). אומדן המסה הכוללת של היצורים החיים עשוי לשמש אמת מידה להערכת השפעתו של האדם על הביוספרה. בנוסף, אומדן כמותם הכוללת של אנזימי מפתח במחזורים ביו-גאו-כימיים תאפשר לחקור לעומק את הגורמים השולטים בקצב קיבוע הפחמן העולמי וכפועל יוצא מכך את רמות הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה.