לוטם אלבר-דורוז'קו

לוטם אלבר-דורוז'קו היא תלמידת מחקר במרכז למדעי המוח באוניברסיטה העברית בירושלים. המחקר שלה עוסק בפעילות העצבית ובעקרונות החישוביים שבבסיס למידה וקבלת החלטות. לשם כך היא מנתחת נתונים התנהגותיים ועצביים מבעלי חיים במהלך קבלת החלטות ומשווה אותם לניבויים של מודלים חישוביים. ממצאה המרכזי, שנתמך במאמרים רבים, מראה כי תאי העצב באזור המוחי הנקרא סטריאטום מקודדים את ערכן של פעולות ועשויים להיות תוצאה של פירוש מוטעה של פעילות עצבית בלתי קשורה. כיום היא חוקרת את ההקשרים הייחודיים בהם עשויים מודלים שמניבים לרוב התנהגות מיטבית לגרום להתנהגויות שנראות בלתי רציונליות, כמו אמונות טפלות. ניסוייה תורמים גם למחקרה המתמשך בפילוסופיה של המדע, העוסק בערך ההסברי של מודלים חישוביים וסיבתיים במדעי הקוגניציה.