מיכל פרידמן

מיכל פרידמן היא תלמידת מחקר למדעי המחשב בטכניון. מחקרה מתמקד בתכנון אלגוריתמים מקביליים שיסייעו בהתאוששות מנפילת מערכות. בטכנולוגיית הזיכרון של העתיד הקרוב, הזיכרון הראשי יהיה בלתי נדיף; כלומר, תוכנות ומסמכים פתוחים שרצו על המחשב לפני נפילת מתח יישמרו אוטומטית ללא איבוד מידע. אף על פי כן, חלק קטן מזכרון המחשב, המכונה "מטמון" עדיין יישאר פגיע. לפיכך, נוצר אתגר חדש: לנהל את המידע באופן שיאפשר התאוששות. להתעלם מזיכרון המטמון לגמרי אינה אפשרות משום שהדבר יפגע קשות בביצועים. מטרת המחקר היא אפוא לתכנן אלגוריתמי אחסון חדשניים ומהירים ולעזור למתכנתים להפיק את המיטב מהזכרונות החדשים בלי לשנות את האופן הו הם רגילים לחשוב על ארכיטקטורות מחשבים מורגלים בעבר, ובלי להתמודד עם האתגרים הללו תוך כדי כתיבת תוכנות.