חגי הלל דיאמנדי

הלל חגי דיאמנדי הוא תלמיד מחקר בפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר-אילן. תחום המחקר שלו הוא אופטיקה לא-ליניארית. חגי מתמקד באינטרקציות אופטו-מכאניות – יחסי הגומלין המורכבים שבין גלי אור וקול הנמצאים יחד בתווך. הוא חוקר את העירור של רעידות מכאניות של מבנים על ידי גלי אור המתקדמים בו, ואיך רעידות אלו משפיעות בחזרה על האור. מחקרו כולל ניתוח של התהליכים הפיזיקליים השונים, הדמיה ותחזיות נומריות, כמו גם וידוא ניסיוני. המבנים אותם חוקר חגי כוללים בין היתר סיבים אופטיים סטנדרטיים וייחודיים ומוליכי גלים אופטיים בהתקנים מבוססי צורן. באמצעות מחקרו, מבקש חגי ליצור הזדמנויות חדשות להתקנים אופטו-מכאניים, ולתכנן פלטפורמות אופטו-מכאניות ייעודיות בעלות יכולות חדשות וביצועים משופרים ליישומי חישה, מערכות מטרולוגיה (תורת המדידה) ומערכות עיבוד מידע.