מיכל דביר

מיכל דביר היא תלמידת מחקר בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. מחקרה הוא בתחום החינוך המתמטי, כחלק מצוות לפיתוח חשיבה סטטיסטית של ילדים בני 11-12 על מנת להכשיר את אזרחי המחר לאתגרי עידן המידע. מיכל מתמקדת בהיבט מרכזי של חשיבה סטטיסטית: חשיבה עם מודלים – ייצוגים ויזואליים (כגון גרפים) או מופשטים (כגון קשר לינארי בין משתנים). אף שלאחרונה ניכרת בקרב קהילת המחקר הסטטיסטי התייחסות ענפה לפוטנציאל הפדגוגי של מידול סטטיסטי, קיים צורך בהבנה מעמיקה יותר של מאפייניו הייחודיים כדי למצות את מלוא הפוטנציאל הטמון בו, בעיקר בכל הנוגע לילדים שטרם פיתחו מיומנות בכלים הפורמאליים המקובלים. לשם כך, בוחנת מיכל חלופות בלתי פורמאליות שפיתחו תלמידי כיתה ו' במסגרת סביבת לימוד חדשנית, במטרה להציע מסגרת תאורטית מקיפה לתיאור שיקולי החשיבה שהפגינו הלומדים.