שילת חיים-נחום

שילת נחום היא תלמידת מחקר בבית הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן. מחקרה עוסק בהבנת הקשר המסתורי והבלתי-עקיב בין משך החשיפה לטראומה ופיתוח תסמינים פוסט-טראומטיים, תוך חיפוש אחר גורמים ממתנים בקשר זה. בפרט, מחקרה מבקש לבחון את התפקיד הממתן של גמישות קוגניטיבית ורגשית. לשם כך, היא מתמקדת באוכלוסייה ייחודית – מכבי אש הנחשפים לטראומה מכוח תפקידם – תוך שימוש במטלות ממוחשבות, מדדי דיווח עצמי וראיונות קליניים שמטרתם לבחון את עוצמת התסמינים שהם מפתחים ביחס למידת הגמישות שלהם. מחקר זה ישפוך אור על המנגנונים התורמים לפיתוח ושימור תסמיני פוסט-טראומה. כמו כן, במסגרת המחקר שילת תפתח ותתקף תכנית התערבות אשר תכלול הכשרה בגמישות קוגניטיבית ורגשית במטרה לסייע לחשופי טראומה להתמודד עם התסמינים.