גל סופר

גל סופר הוא תלמיד מחקר במסלול MD/PhD במחלקה למחשבת ישראל ובבית הספר לרפואה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. מחקרו מתמקד במאגיה היהודית של שלהי ימי הביניים וראשית העת החדשה, ובפרט בפרקטיקות לזימון וכבילת שדים, כך שהמאגיקון יוכל להכריחם למלא את משאלותיו. באמצעות עיון בכתבי יד וקטעי גניזה בעברית, ארמית, איטלקית, לטינית ויוונית, מבקש גל להתחקות אחר העברת הידע הנוגע לפרקטיקות הבין-תרבותיות של מאגיה דמונית. הוא בוחן לחשים, השבעות ונוסחאות מאגיות כדי לאתר את מקורותיהם. כך, הוא מבקש לתאר את התקבלותה של המאגיה היהודית במערב הלטיני ואת תרומתה של הספרות היהודית לחיבורים שעוסקים בפרקטיקות מאגיות שרווחו בתקופה האמורה ועדיין משמשות בימינו.