רועי מרום

רועי מרום הוא תלמיד מחקר בחוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה. מחקרו עוסק בהיסטוריה החברתית של המרחב הכפרי בארץ בשלהי התקופה העות'מאנית ובתקופת המנדט הבריטי. עבודת הדוקטורט של רועי עוסקת בשאלת ההתיישבות הערבית המחודשת בשרון ובמערב השומרון בין השנים 1948-1700. לאחר מאתיים שנים של דעיכה דמוגרפית, במאה ה-18 החלה בלבנט, ובאזורים אלה בפרט, תקופה ארוכה של התרחבות היישוב, שכללה מעברי אוכלוסין ממגוון מקורות, הקמת כפרים חדשים ונטישת אחרים. עבודתו של רועי מגשרת על הפער הקיים בספרות המחקר בין אתנוגרפיה, גיאוגרפיה היסטורית והיסטוריה פוליטית-חברתית. בהסתמך על מגוון רחב של מקורות מקומיים בע"פ ובכתב, בערבית ובטורקית, מקווה רועי שמחקרו יוביל לתובנות חדשות באשר לסיבות המדויקות של תהליכים אלה, שטרם זכו להסבר משביע רצון.