הדר בייזר

הדר בייזר היא תלמידת מחקר במגמה למוזיקולוגיה באוניברסיטת תל אביב. מחקרה עוסק בקשר שבין מוזיקה לבין רטוריקה בימי הביניים המאוחרים, כפי שבא לידי ביטוי בשיריו של המלחין והמשורר הפורה ביותר באותה עת, גיום דה משו. הדר שואלת את העקרונות הרטוריים שעיצבו את שפתו הפואטית של משו, ונעזרת בהם לניתוח מוזיקלי של יצירותיו. בהראותה כי המוסיקה של משו מצייתת לעקרונות הרטוריקה הקלאסית כפי שלמדו אותם משוררי התקופה, הדר מאתרת את תחייתו של הקשר הקלאסי בין רטוריקה לבין מוזיקה – לאחר אלף שנות נתק – כ-200 שנה לפני התקופה בה נהוג לאתרו במחקר. בכך, היא מבקשת להראות כי המוזיקה של המאה ה-14, אשר ידועה זה מכבר כאמנות מתמטית, נוגעת למעשה גם לאמנויות הלשון, ולוקחת חלק ברשת רחבה בהרבה של ידע.