מיכל ארליך

מיכל ארליך היא תלמידת מחקר בבית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל-אביב. עבודת המחקר שלה עוסקת בדת בהודו של ימינו ומתמקדת בקהילות הינדואיות המונהגות על ידי גורואים בעיבורי דלהי. קהילות מסוג זה, המונות כמה מאות מאמינים שמשתייכים לשוליה הגיאוגרפיים, הכלכליים והחברתיים-תרבותיים של העיר, מהוות תופעה נפוצה שלא זכתה עד כה להכרה בספרות המחקר, שהתמקדה לרוב בתפיסות העולם של המעמדות הבינוניים והגבוהים. קהילות פריפריאליות אלו מהוות מקרה בוחן ייחודי בשל אופיין ההיברידי: כמהגרי-פנים לדלהי, חברי הקהילות הם בני קאסטות שונות המגיעים מרקע תרבותי ולשוני מגוון, ועם זאת הם משתייכים לאותה קהילה וחולקים את המצוקות הקיומיות של בני המעמדות הנמוכים. בהתבסס על עבודת שדה אתנוגרפית שערכה בקרב שתי קהילות במשך שנתיים, מבקשת מיכל לנתח את הקשר שבין השתייכותם של מאמינים לקהילות אלו לבין שאיפתם לשפר את חייהם ולהשיג בריאות גופנית ונפשית, רווחה כלכלית וגאולה דתית.