ונסה וורקמן

וונסה וורקמן היא דוקטורנטית במחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן. מחקרה עוסק בחקר שיטות וטכנולוגיות קדומות שפיתחו בעלי-מלאכה כדי להפוך את משאבים טבעיים לחומרים וחפצים חדשים. בפרט, עבודתה מתמקדת בהיבטים הטכנולוגיים והחברתיים-תרבותיים של ראשית ייצור הברזל בדרום הלבנט: כיצד שיטות חדשות של ייצור מתכת ועיבודה באו לידי ביטוי בתרבויות השונות בתקופת הברזל (סביב המאות ה-10 וה-9 לפנה"ס). במחקר יבוצע ניתוח של ממצאים, תוצרי לוואי ופסולת ייצור, שנחשפו בחפירות ארכיאולוגיות של סדנאות מתכת. תוך ניצול שיטות מחקר מאקרו- ומיקרו-ארכיאולוגיות, ייבחן האופן שבו אימצו תרבויות טכנולוגיות מתכת חדשות ומורכבות שהושפעו מגורמים שונים, כגון מסורות תרבותיות, תנאים סביבתיים וקשרי מסחר.