מריאן מאירוביץ'

מריאן מאירוביץ' היא סטודנטית לתואר שני בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. מחקרה עוסק בשכפול סביבות מגורים בישראל בעידן הניאו-ליברלי,  במסגרתו דיור הוא בראש ובראשונה מוצר בכלכלת שוק. בעידן הנוכחי, שיח הדיור הינו נדלני כלכלי-חברתי, והממד האדריכלי אינו חלק ממנו, ועל כן איננו שותף במציאת פתרונות למשבר הדיור. במחקרה, מבקשת מריאן לדון בנושא דווקא בשדה זה, אשר מתמקד באיכותה של יחידת הדיור ובשילובה בכלל המרכיבים היוצרים שכונות מגורים איכותיות. המחקר ישאל שאלות עומק הנוגעות לאתיקה האדריכלית, יאיר וינתח את תהליכי התכנון והעיצוב המתרחשים כיום בארץ. באמצעות המחקר מקווה מריאן לתרום לפיתוח בסיס ידע תיאורטי מחד ופרקטי מאידך, לתכנון דיור בעבור הציבור ולהעשרת הדיון הציבורי לצד שינוי אפקטיבי במערכי התכנון.