ד"ר תמיר ארביב

ד"ר ארביב  הוא בעל דוקטורט בתכנון מהמחלקה לגיאוגרפיה ותכנון באוניברסיטת טורונטו. במסגרת מחקר הבתר-דוקטורט שלו בפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים בטכניון הוא בוחן את היחסים בין האלמנטים התכנוניים והעיצוביים של מתחמי מגדלים בערים ישראליות מעורבות לבין הפרקטיקות והאינטראקציות היומיומיות בקרב קבוצות חברתיות נבדלות לכאורה, ובעיקר בין יהודים וערבים. באמצעות מגוון כלים מתודולוגיים, ביניהם ראיונות עומק, תצפיות וסקרים, מבקש ד"ר ארביב ללמוד על אופני השימוש של הדיירים במרחבים ציבוריים וציבוריים-למחצה בחיי היומיום, ועל תפקידם של מרחבים אלה כנקודות מפגש בין הקבוצות השונות. מעבר לתרומה לגוף הידע על הממשק בין תכנון עירוני, רב-תרבותיות ומרחבים משותפים, שואף ד"ר ארביב להעמיק את הבנתם של מתכננים, מעצבים וקובעי מדיניות לגבי ההזדמנויות והאתגרים החברתיים והמרחביים החדשים שמעלים מתחמי המגדלים בערים רב-תרבותיות ומעורבות בארץ ובעולם .