ד"ר נואה סטמרהוף

ד"ר סטמרהוף הוא חוקר בתר-דוקטורט באוניברסיטת תל אביב ובעל תואר שלישי בפילוסופיה מהמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדע והטכנולוגיה באוניברסיטת טורונטו. מחקרו מתמקד בתפקיד שממלאת המתמטיקה בעיצוב הבנתנו את עולם הטבע ובוחן את ההתפתחות ההסטורית של גיאומטריה דיפרנציאלית והשלכותיה הפילוסופיות. מחקר זה יהווה הרחבה של עבודות ניאו-קנטיאניות בפילוסופיה של המדע וישפוך אור חדש על ההתפתחות הרעיונית של הפיזיקה התיאורטית המודרנית.