ד"ר יקיר פז

ד"ר פז הוא מרצה בחוגים לתלמוד וללימודים קלאסיים באוניברסיטה העברית בירושלים. את לימודי הבתר-דוקטורט שלו השלים באוניברסיטאות ייל וקא' פוסקארי בוונציה, ולאחר מכן בתכנית עמיתי בובר באוניברסיטה העברית. מחקריו עוסקים בפרשנות בעת העתיקה; השפעת המשפט הרומי על ההלכה; יהודים ונוצרים באימפריה הסאסאנית – האימפריה הקדם-אסלאמית האחרונה בפרס; פולמוסים תיאולוגיים בעת העתיקה; ספרות ארמית-סורית וארמנית; ומאגיה יהודית עתיקה. פרויקט המחקר הנוכחי שלו משחזר את ההיבטים הדתיים, הפוליטיים והחברתיים של הקהילות היהודיות באימפריה הסאסנית מחוץ לבבל (מרכז עיראק). מאחר והתלמוד הבבלי חובר בעיקרו בבבל הרי שהוא מייצג בעיקר את נקודת המבט של חכמי האזור. על ידי הצלבת הדיווחים המוטים בתלמוד הבבלי על היהודים שמחוץ לבבל עם מקורות לא-יהודיים, מבקש ד"ר פז לחשוף את העושר הדתי והתרבותי של היהודים בתקופה מכרעת זו.