בוגרי עזריאלי 2010 - 2009

 

עמרי אבנד

תואר שלישי בבלשנות חישובית
האוניברסיטה העברית בירושלים
נושא המחקר: ‫תיוג דקדוקי מבוסס סמנטיקה: ‫תיוג דקדוקי של קורפוס בהתאם לגישת הדקדוק הקוגניטיבי.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

עמרי אבנד

בניה בואר

תואר שני בארכיטקטורה ותכנון ערים
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
נושא התזה: טיפולוגיות של מושבות בטבע והשלכותיהן
בארכיטקטורה.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

בניה בואר

סיוון ברקוביץ

תואר שלישי בביואינפורמטיקה
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
נושא הדיסרטציה: מיפוי בעזרת אי-שוויון התאחיזה באוכלוסיות
ממוזגות: קריטריונים ואלגוריתמים חדשים.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

סיוון ברקוביץ

מיכל בלייכר-קוגלר

תואר שני בארכיטקטורה ותכנון ערים
אוניברסיטת תל-אביב
נושא התזה: חצר מעונות עובדים ביחס למרקם תכנית גדס -
היבטים אקלימיים  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

מיכל בלייכר-קוגלר

גיא כהן

תואר שלישי בפיזיקה כימית תיאורטית
אוניברסיטת תל-אביב
נושא הדיסרטציה: דינמיקה מחוץ לשיווי משקל במודלי אילוח ‫קוונטיים: שיטות מדויקות נומרית ותפקידו של זיכרון.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

גיא כהן

נוי לזרוביץ

תואר שני בארכיטקטורה ותכנון ערים
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
נושא התזה: מערכות מבוססות חומרים חכמים לתכנון מעטפות מבניות.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

נוי לזרוביץ

אוהד מנור

תואר שלישי בביולוגיה חישובית
מכון ויצמן למדע
נושא המחקר: גישות חישוביות לחיזוי פנוטיפים מולקולריים וגלובליים מתוך הגנוטיפ.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אוהד מנור

חדוה מאירי

תואר שלישי בחינוך
אוניברסיטת חיפה
נושא הדיסרטציה: תהליכי למידה אימפליציטים בקרב קוראים דיסלקטים מפוצים.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

חדוה מאירי

אורן שובל

תואר שלישי בביולוגיה מערכתית
מכון ויצמן למדע
נושא הדיסרטציה: ‫עקרונות תכנון של מערכות ביולוגיות.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אורן שובל

ליאור סומך

תואר שלישי בחינוך
האוניברסיטה העברית בירושלים
נושא הדיסרטציה: אפקטיביות ומנגנוני תיווך בתוכנית התקשרו"ת לילדי גן עם בעיות התנהגות המתחילות בילדות: מחקר רנדומאלי מבוקר.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

ליאור סומך

עמרי וורצל

תואר שלישי בגנטיקה מולקולרית
מכון ויצמן למדע
נושא הדיסרטציה: ‫המורכבות של הטרנסקריפטום הפרוקריוטי.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

עמרי וורצל

עומר יפה

תואר שלישי באלקטרוניקה מולקולרית
מכון ויצמן למדע
נושא הדיסרטציה: יחסי הגומלין בין תכונות חשמליות  מולקולאריות ותכונות חשמליות של מצב מוצק בצמתי מוליך למחצה - מולקולה ומתכת-מולקולה  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

עומר יפה