בוגרי עזריאלי 2008 - 2007

 

פאתנה אבריק-זבידאת

תואר שני בארכיטקטורה ותכנון ערים
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
נושא התזה: אדריכלות "מחנות הפליטים" הפלסטינים בגדה
המערבית, מחנה דהיישה כמקרה בוחן, 1948-1967 .  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

פאתנה אבריק-זבידאת

עמרי ברק

תואר שלישי במודלים חישוביים בחקר המח
מכון וייצמן למדע
נושא הדיסרטציה: זיכרון עבודה ברשתות נוירונים עם משוב וסינפסות דינאמיות.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

עמרי ברק

יונתן ברנט

תואר שלישי במחשבים ובלשנות
אוניברסיטת תל אביב
נושא הדיסרטציה: למידת גרפי גרירה: לימוד יחסי גרירה בין פרדיקטים בשפה טבעית בשיטות בלתי מפוקחות.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

יונתן ברנט

שלומית דוידוביץ'

תואר שלישי בחינוך
האוניברסיטה העברית בירושלים
נושא הדיסרטציה: רומינציה אדפטיבית ולא אדפטיבית –  תפקידה של פרספקטיבת צופה לעומת פרספקטיבה עצמית.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

שלומית דוידוביץ'

נעמה אלפנט

תואר   MD/PhDבביולוגיה חישובית וגנטיקה.
האוניברסיטה העברית בירושלים
נושא הדיסרטציה: תפקיד מולקולות מיקרו-רנ"א באינטראקצית מאכסן-פתוגן ובהתמרה סרטנית.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

נעמה אלפנט

עדנה לנגנטל

תואר שלישי בארכיטקטורה ופילוסופיה
אוניברסיטת תל אביב
נושא הדיסרטציה:  לקראת פנומנולוגיה של הארכיטקטורה: בין האתי והפואטי.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

עדנה לנגנטל

טל מודעי

תואר שני בארכיטקטורה ותכנון ערים
הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
נושא התזה: ניידות בשוק הדיור - ניתוח דפוסי מעבר ודינמיקת התמיינות פנים מטרופולינים  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

טל מודעי

טלי צדקה - רווה

תואר שלישי בביולוגיה חישובית
מכון וייצמן למדע
נושא הדיסרטציה: מנגנונים לבקרת שעתוק המקודדים בדנ"א.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

טלי צדקה - רווה

שירה שפרכר - סגלוביץ'

תואר שני בארכיטקטורה ותכנון ערים
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
נושא התזה: נופי מוות: בתי קברות מוסלמיים והשתנות הנוף
העירוני, ממילא ועבד אל-נאבי כמקרי מבחן  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

שירה שפרכר - סגלוביץ'

אריה (אריק) שגב

תואר שלישי בחינוך
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
נושא הדיסרטציה: חינוך מוסרי בחברות ליבראליות-פתוחות.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

אריה (אריק) שגב

חיים סוכובסקי

תואר שלישי בפיסיקה
מכון וייצמן למדע
נושא הדיסרטציה: שליטה קוהרנטית מרחבית וזמנית של תהליכים לא ליניארים אופטיים.  (למידע נוסף)
פרסומים - אתר אינטננט/בלוג - פעילות התנדבותית

חיים סוכובסקי