יוליה ספיר

יוליה ספיר היא סטודנטית לתואר שלישי בתחום הנדסת ביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בעבודת הדוקטורט שלה היא חוקרת כיצד ניתן להשתמש בהנדסת רקמת שריר לב על מנת ליצור רקמת שריר לב בוגר בעלת יכולת התכווצות. מחקרה מתבצע באמצעות יצירת מיקרו-סביבה ביו- מימטית מבוקרת היטב, שבה משולבות סטימולציות חשמליות ומגנטיות. בכך מקווה יוליה לשפר את התארגנות הרקמה וליצור טלאי חוץ-גופי לטיפול באוטם שריר הלב.
 

Journals:

• Sapir Y,
Kryukov O, Cohen S. Mar 2011. Integration of multiple cell-matrix interactions into alginate scaffolds for promoting cardiac tissue regeneration. Biomaterials 32 (7): 1838-1847.          
doi:10.1016/j.biomaterials.2010.11.008

• Sapir Y, Cohen S., Friedman G., Polyak B. Mar. 2012. The promotion of in vitro vessel-like organization of endothelial cells in magnetically responsive alginate scaffolds, Biomaterials.         
doi:10.1016/j.biomaterials.2012.02.037.

• Sensenig R, Sapir Y, MacDonald C, Cohen S,  Polyak B. 2012.  Magnetic nanoparticle-based approaches to locally target therapy and enhance tissue regeneration in vivo. Invited review paper to Nanomedicine. 7 (9): 1425-1442.

• Sapir Y, Polyak B., Cohen S. 2014. Cardiac tissue engineering in magnetically actuated scaffolds, Nanotechnology. 

Book:
 
• Ruvinov E, Sapir Y, Cohen S. Sep 2012. “Cardiac Tissue Engineering: Principles, Materials and Applications”. Tissue Engineering Series, (Athanasius KA, Series Editor) Morgan & Claypool Publishers. 
 
Chapter in Book:
 
• Sapir Y, 
Polyak B, Cohen S. 2012. Nanomaterials for cardiac tissue engineering. In: Nanomaterials in Tissue Engineering: Characterization, Fabrication and Applications (Eds.: A. K. Gaharwar, S. Sant, M. J. Hancock, A. Hacking). Woodhead Publishing, Cambridge MA.