אפרת ורטש

תואר שני בארכיטקטורה ותכנון ערים
אוניברסיטת תל-אביב
נושא הדיסרטציה: תופעת השימור המורשת האדריכלית בתל אביב-יפו והשפעותיה על התרבות האדריכלית והעירונית
 


פרויקט נווה שאננים:

הקשר שלי עם שכונת נווה שאנן חוזר עוד לימי התואר הראשון שלי, כאשר במסגרת פרויקט הגמר שלי בחנתי כיצד ניתן לבנות באזור הסובל ממפגע פיזי קיצוני - התחנה המרכזית החדשה. מחקרים הוכיחו כי הזנחת המרחב ומפגעים פיזיים מובילים להשחתת המארג החברתי, מתירים פשיעה ומאפשרים את הפקרת ביטחונם של התושבים.  בנווה שאנן, בדרום תל אביב, תושבים ותיקים ומבקשי-מקלט נלחמים ביחד למען בנייתה של קהילה ונגד הזנחת הרשויות. בשנה האחרונה הייתה לי הזכות להשתתף במאבק זה במסגרת הפעילות של תנועת "אחותי" ו"כוח לקהילה".