מיכל ניסים

מיכל ניסים סיימה תואר שלישי בתחום החינוך באוניברסיטת בר- אילן. היא חוקרת את ההשפעות שיש להתערבות תנועתית במים, לעומת התערבות תנועתית ביבשה על  התחום החושי-תנועתי, התחום השפתי והתחום הקוגניטיבי, תוך ניסיון להבין את המנגנון העצבי המתווך את השינויים ההתנהגותיים. בעבודתה מקווה מיכל לספק הוכחות נוירו-ביולוגיות אשר תשפענה על תחום הטיפול במים כמו גם על תחום החינוך. המחקר יתרום להבנה מעמיקה יותר של התִכְלוּל החושי-תנועתי, וישפיע על אנשי המקצוע בהחלטה טיפולית להתערבות במצב של קשיים התפתחותיים.
נושא הדיסרטציה: השפעות התערבות תנועתית במים בגיל הרך ובבגרות על יכולות תנועתיות, קוגניטיביות ושפתיות ועל שינוי בגלי אלפא במוחון ובאזורים צדעיים-קודקודיים

מיכל התמנתה, מספטמבר 2019, לראש מסלול מלמ"מ- מורים לתלמידים עם מוגבלויות מרובות
 

כתבי עת:
 • Nissim, M., Ram-Tsur, R., Zion, M., Dotan Ben-Soussan, T., Mevarech, Z., (2014). Effects of aquatic motor activities on early childhood cognitive and motor development. Open Journal of Social Sciences, 2, 24-39
   
 • Ram-Tsur, R., Nissim, M., Zion, M.,  Dotan Ben-Soussan T., Mevarech Z. A. Comparison of the Effects of Aquatic and of On-Land Motor Activities on motor and Language Development During Early Childhood. Creative Education. (2013): 4 41-50.
כנסים:
 • Nissim. M., Ram-Tsur, R., Zion, M., Dotan Ben-Soussan T., Mevarech Z. "Cognitive Change: The Effects of Aquatic Motor Activities on Early-Childhood Motor and Cognitive Development". (Poster presented at EARLI SIG 22 "Neuroscience and Education", Göttingen, Germany, 2014).
   
 • Nissim, M., Ram-Tsur, R., Mevarech, Z., Zion, M. “The effects of aquatic motor activities on motor and language development during early childhood”. (Poster presented at FENS Featured Regional Meeting, Prague, Czech Republic, 2013). 
   
 • Ram-Tsur, R., Nissim, M., Zion, M., Dotan Ben-Soussan T., Mevarech Z."A Comparison of the Effects of Aquatic and of On-Land Motor Activities on motor and Language Development during Early Childhood)." Slide presentation presented at CEAE -Education and Evaluation,. Beijing, China, 2013)