בנואה פלמיארי

בנואה פלמיארי, בוגר תואר שלישי בכימיה תיאורטית באוניברסיטת מקגיל במונטריאול, הוא פוסט-דוקטורנט במכון ויצמן למדע. בנואה משתמש במומחיות שרכש בדיפוזיה במערכות רועשות, בהקשר של זאוליטים )סוג של גביש(, על מנת לחקור מערכות לא גבישיות רכות ומערכות ביולוגיות. עבודה משותפת עם קבוצות מחקר דומות במכון ויצמן מאפשרת לו לרכוש ידע על אודות שיטות תיאורטיות ומערכות ביולוגיות נוספות.
 

Journals:
 
• Benoit Palmieri and Samuel A. Safran. 2013.  Hybrid lipids increase nanoscale fluctuation lifetimes in mixed membranes. Phys. Rev. E 88: 032708 

• Benoit Palmieri and Samuel A. Safran. 2013. Hybrid lipids increase the probability of fluctuating nanodomains in mixed membranes. Langmuir 29: 5246

• Benoit Palmieri, C.A Ward and Marcus Dejmek.2012. Effects of non-linear interfacial kinetics and interfacial thermal resistance in planar solidification, Phys. Rev. E 86: 051605. 

• Benoit Palmieri and Samuel A. Safran. 2012. Diffusion in soft confining environment: Dynamic effects of thermal fluctuations. Phys. Rev. E 86: 031111
 
•  Benoit Palmieri, Yuki Nagata and Shaul Mukamel. 2010. Phase-space algorithm for simulating quantum nonlinear response functions of bosons using stochastic classical trajectories. Phys. Rev. E 82 (4):046706 

• Benoit Palmieri, Darius Abramavicius and Shaul Mukamel. 2010.  Interplay of slow bath fluctuations and energy transfer in 2D spectroscopy of the FMO light-harvesting complex: Benchmarking of simulation protocols. Phys. Chem. Chem. Phys 12: 108-114.
 
• Cyril Falvo, Benoit Palmieri and Shaul Mukamel. 2009. Coherent Infrared Multidimensional Spectra of the OH stretching band in liquid water simulated by Direct Nonlinear Exciton Propagation. J. Chem. Phys 130: 184501 

• Benoit Palmieri, Darius Abramavicius and Shaul Mukamel.2009. Lindblad equations for strongly coupled populations and coherences in photosynthetic complexes. J. Chem. Phys 130: 204512 

• Darius Abramavicius, Benoit Palmieri, Frantisek Sanda, Dmimtri Voronine andShaul Mukamel. 2009. Coherent Multidimensional Optical Spectroscopy Excitons in Molecular Aggregates; Quasiparticle vs. Supermolecule Perspectives. Chem. Rev 109: 2050-2408
 
• Darius Abramavicius, Benoit Palmieri and Shaul Mukamel. 2009. Extracting single and two-exciton couplings in photosynthetic complexes by coherent two-dimensional electronic spectra. Chem. Phys 357: 79-84 

• Benoit Palmieri and David Ronis, Diffusion in channeled structures. 2007. III. Quantumcorrections induced by lattice vibrations. Phys Rev. E. 76:01124. 
 
• Benoit Palmieri and David Ronis. 2007. Jarzynski equality: Connections to thermodynamics and the second law. Phys Rev. E. 75:011133
 
• Benoit Palmieri and David Ronis. 2006. Effective classical partition function with an improved time-dependent reference potential. Phys Rev. E. 73:061105 

• Benoit Palmieri and David Ronis. 2005. Diffusion in Channeled Structures. II. Systems with Large Energy Barriers. J. Phys. Chem. B, 109: 21334-21341 

• Benoit Palmieri and David Ronis. 2003. Diffusion in channeled structures: Xenon in a crystalline sodalite. Phys. Rev. E, 68: 046127
 
 
Presentations at Conferences:

• Benoit Palmieri
and Samuel Safran. “Stabilization of concentration fluctuations in mixed membranes by hybrid lipids”
(Poster presented at the Faraday Discussion 161: Lipids and Membranes Biophysics, London, Uk, September 11-13 2012)
(Talk at APS March Meeting 2012, Boston, USA, 27 Feb - 2 March 2012)
(Poster presented at Jülich Soft Matter Days, Gustav Streseman Institut, Bonn, Germany, 15-18 November 2011)

• Benoit Palmieri and David Ronis.“Diffusion in Channeled Structres”
(Poster presented at Gordon Research Conferences: The Chemistry and Physics of Liquids Holderness School, Holderness, NH, July 2005 and August 2003)